Ogłoszenia - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18. lutego 2018

W dniu dzisiejszym w kościele św. Józefa o godz. 16.00 rozpocznie się Kurs Przedmałżeński dla tych, którzy go nie ukończyli, a pragną w najbliższym czasie zawrzeć związek małżeński.

W środę o godz. 8.00 i 18.30 Msza z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek w górnym kościele: o godz. 17.00 – dla dzieci, a o godz. 18.30 – dla dorosłych. Po tej Drodze Krzyżowej Msza św.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym, które w tym roku głosi ks. Janusz Osnowski w niedzielę o godz. 16.15 w dolnym kościele. W tegorocznym zamyśleniu pasyjnym spróbujemy zrozumieć: co jest największą pasją Boga, oraz dlaczego Bogu zależy, aby nasze życie było pasjonującym wyzwaniem. Cykl rozważań Męki Pańskiej zostanie przedstawiony na kanwie franciszkańskiej modlitwy o pokój.

Za udział w tych nabożeństwach można otrzymać odpust zupełny.

W przyszłą niedzielę przeprowadzimy zbiórkę do skarbonek na rzecz polskich misjonarzy.

Z naszej parafii wyruszy II Parafialna Droga Krzyżowa do Lubiszewa. Rozpocznie się ona w piątek 16 marca po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30 w kościele dolnym. Podobnie jak w roku ubiegłym rozważania I stacji będą przy pomniku św. Jana Pawła II. Następnie tą samą trasą z roku poprzedniego wyruszymy w grupach ok. 10 osobowych na Drogę Krzyżową. Zapisy rozpoczną się 1 marca i potrwają do 16 marca włącznie w naszym biurze parafialnym. Opłata wpisowa na pokrycie kosztów organizacyjnych wynosi 5 zł. Przypominamy o zaopatrzeniu się w elementy odblaskowe podczas przemarszu trasą Drogi Krzyżowej.

Wielki Post, to czas czynienia jałmużny. Zachęcamy wszystkich, nie tylko dzieci, aby zaopatrzyć się w skarbonki. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. Jedna złotówka, z każdej skarbonki będzie przeznaczona na budowę w Zambii kościoła św. Jana Pawła II wraz z zapleczem dla osób chorych i cierpiących (głównie chorych na AIDS).

Wśród wielkopostnych praktyk, jałmużna jest najbardziej zapominana. Skarbonka będzie przypominać nam o tym jednym z trzech głównych filarów życia duchowego.

Szkoła Podstawowa nr 8 serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi 5, 6 i 7 letnimi na Dzień Otwarty Szkoły 27 lutego od godz. 17.00 do 19.00. W programie zwiedzanie szkoły, oraz zabawy i animacje w nowej sali gimnastycznej.

Komunikat biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny
Drodzy Bracia Kapłani,
Kochani Diecezjanie,
Z ogromną radością przyjąłem wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata Waldemara Stanisława Sommertaga, kapłana naszej diecezji, posługującego w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, nuncjuszem apostolskim w Nikaragui, wynosząc Go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Maastricht.
Dla diecezji pelplińskiej przyjęcie przez jej kapłana święceń biskupich to kolejne szczególne wyróżnienie. Mając jednak świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na ks. Waldemarze Sommertagu, polecam go Bogu na modlitwie i proszę dla Niego o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej.
Zwracam się do Was, drodzy kapłani i wierni świeccy, o wsparcie Arcybiskupa Nominata wspólną modlitwą. Niech Pan obdarza Go potrzebnymi łaskami w służbie Stolicy Apostolskiej i wiernym Kościoła w Nikaragui.