headerimage

Nabożeństwa

NABOŻEŃSTWA  MAJOWE

W maju Nabożeństwa Majowe w łączności z wieczorną Mszą św.

W życiu ludzkich społeczności wspomina się niektóre osoby w szczególny sposób oraz odnosi się do nich za życia lub po śmierci ze czcią, wdzięcznością i miłością. Bez wątpienia w najwyższym stopniu dotyczy to życia i osoby Maryi Błogosławionej, Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa, Bogarodzicy Dziewicy. Od wieków, i to na całej ziemi, Lud Boży żyje najgłębszym przeświadczeniem o nieporównanej chwale i wielmożnym orędownictwie Wniebowziętej Królowej nieba i ziemi. Wierzymy, że w Maryi objawia się najbardziej dowodnie, "jak wiekie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2, 9).

Żywa i niezachwiana ufność w życzliwą i skuteczną dobroć Matki wszystkich dzieci Bożych budzi szczerą pobożność maryjną zarówno u poszczególnych wiernych, jak i w całej społeczności Kościoła świętego. Maryja, Matka Kościoła, spieszy nie tylko z doraźną pomocą, lecz przede wszystkim - od chwili zlecenia umierającego na krzyżu Boskiego Syna - czuwa nad tym, by w naszym życiu doczesnym dopełniały się, przy naszym pilnym współdziałaniu, odwieczne zamysły zbawcze Boga, jak wypełniły się one w Jej życiu na ziemi.
Cześć Najświętszej Maryi Panny wyraża się, poza modlitwami osobistymi wiernych, w różnych modłach i pieśniach, nabożeństwach i społecznych dziełach Ludu Bożego.

NABOŻEŃSTWA  WIELKIEGO  POSTU:

Gorzkie Żale

- w niedzielę o godz. 16.00

Jednym z najchętniej odprawianych nabożeństw Ludu Bożego są Gorzkie Żale, nazywane od pierwszych słów wstępnej pieśni (pobudki). Około 1700 w Kościele św. Krzyża w Warszawie Księża Misjonarze zaprowadzili rzewne i melodyjne rozpamiętywanie Męki Pańskiej, które bardzo szybko rozpowszechniło się w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie biją polskie wierzące serca.

Gorzkie Żale składają się z trzech części, które śpiewa się albo łącznie, albo też poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Każda część obejmuje hymn o Męce Pańskiej, lament duszy nad cierpiącym Jezusem i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Zazwyczaj w łączności z nabożeństwem głosi się kazanie o Męce Pańskiej, czyli kazanie pasyjne.

Droga Krzyżowa

piątki
- dla dzieci o godz. 17.00,
- dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30 z kazaniem pasyjnym.

Kult Męki i Śmierci Krzyżowej Pana Jezusa jest tak dawny, jak dzieje Jego świętego Kościoła. W poszczególnych epokach kult ten wyrażał się w sposób rozmaity, jak świadczy o tym historia liturgii świętej. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpowszechniło się w średniowie- czu, w łączności z wyprawami krzyżowymi. Pobożni pielgrzymi, udają się do Ziemi Świętej odbywali w modlitewnym skupieniu drogę, po której kroczył udręczony Zbawiciel na Górę Kalwarię, miejsce Swojej okrutnej śmierci na krzyżu.

Dziś rozważamy w 14 przystankach, czyli stacjach, mękę i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Wiemy, że cierpienie jest nieodłączne od życia ludzkiego, jako skutek grzechu osobistego lub cudzego. Ale równocześnie wiemy, że jedynie Męka naszego Pana nadaje sens ludzkiemu cierpieniu: odbiera mu beznadziejność, a włącza w oczyszczający i uświęcający krąg zbawczej Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, który „przez święty Krzyż Swój świat odkupić raczył".

 

NABOŻEŃSTWA  RÓŻAŃCOWE - październik

- dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00
- dla dorosłych i młodzieży po wieczornej Mszy św. - około 19.00

Tajemnice radosne
I. Zwiastowanie anielskie
II. Nawiedzenie Elżbiety
III. Narodzenie Pana Jezusa
IV. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
V. Odnalezienie dwunastoletniego Jezusa

Tajemnice bolesne
I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
II. Biczowanie Chrystusa Pana
III. Ukoronowanie cierniem Zbawiciela
IV. Dźwiganie krzyża na Golgotę
V. Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa

Tajemnice chwalebne
I. Zmartwychwstanie Chrystusa Pana
II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
III. Zesłanie Ducha Świętego
IV. Wniebowzięcie Maryi Błogosławionej
V. Ukoronowanie Matki Bożej

Tajemnice światła
I. Tajemnica chrztu Pańskiego
II. Tajemnica Kany Galilejskiej
III. Głoszenie Królestwa Bożego
IV. Przemienienie na górze Tabor
V. Ustanowienie Eucharystii