headerimage

Współpracownicy

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Obecnie w parafii posługuje 10 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej:

 • Janusz CHYŁA
 • Henryk GROCHOLEWSKI
 • Marek NAGÓRSKI
 • Mieczysław POTRYKUS
 • Jan PUSTKOWSKI
 • Jan PYTKA
 • Mirosław RAUS
 • Michał RUDKO
 • Krzysztof SZLAGOWSKI
 • Maciej WACHOWSKI

Wszyscy uczestniczą aktywnie w życiu parafialnym. Swoją formację odbywają zasadniczo na rekolekcjach i spotkaniach diecezjalnych oraz w parafii (spotkania raz na półtora m-ca). 
Oprócz pomocy w rozdzielaniu Komunii św. w czasie liturgii - odwiedzają co niedzielę kilkunastu chorych na terenie parafii (niektórych nawet dodatkowo w tygodniu).

ORGANISTA

Michał Kulas - tel. kom. 690 604 429

KATECHECI
Szkoła nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Pani Dorota Szalbierz
 • Pani Krystyna Kulewicz - Łopata
 • Pani Teresa Jaworska - Góral
Szkoła Podstawowa nr 8 im. św Wojciecha
 • ks. Kamil Sobiech
 • Pani Joanna Bukowska
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
 • ks. Marek Cieszyński
 • ks. Kamil Ostrowski