Sakrament Małżeństwa

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". KKK 1601   

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
 W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

We wszystkich punktach należy uczestniczyć w parze przygotowujących się do ślubu

  1. USTALENIE MIEJSCA I DATY ŚLUBU

            Związek małżeński zawiera się w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej, ewentualnie
w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonego. Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę zawarcia go poza własną parafią, należy uzyskać licencję od proboszcza parafii zamieszkania. Ustalenie dnia i godziny ślubu oraz omówienie przygotowania do zawarcia małżeństwa powinno nastąpić około roku przed planowaną datą ślubu. Na spotkaniu omówione zostaną też szczegóły
i formalności konieczne do zawarcia związku małżeńskiego.

  1. KATECHEZA PRZEDŚLUBNA
  2. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

            Trzy spotkania pary narzeczonych z Doradcą Życia Rodzinnego należy zaplanować tak,
aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Spotkania odbywają się w odstępie
co najmniej trzech tygodni. Na pierwsze ze spotkań umawiamy się telefonicznie. Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należy uiścić u doradcy rodzinnego kwotę 150 zł.

Tel. Magdalena i Łukasz Malinowscy 509 040 695

Tel. Anna Dulska 698 399 919

  1. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

Należy wybrać jedną z trzech form i uczestniczyć w niej w ostatnim roku przed ślubem, jednak nie później niż 3 miesiące przed nim:

Forma 1. WEEKEND DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TAŃCA

Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 2. SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 3. WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH lub REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH.

Program ogólnopolski, dostępny również poza diecezją pelplińską.

Terminy i zapisy: www.spotkaniamalzenskie.pl

  1. NAUKA PRZEDŚLUBNA

Liturgia sakramentu małżeństwa - Termin określa duszpasterz parafii zawarcia małżeństwa

III. ROZMOWA DUSZPASTERSKA ZE SPISANIEM
PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

Należy przynieść:

- potwierdzenie realizacji powyższych punktów katechezy przedślubnej:

  1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO
  2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

- świadectwo chrztu świętego nie starsze niż sześć miesięcy -  z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania, jeżeli osoba nie przyjęła sakramentu bierzmowania należy porozmawiać
o tym z duszpasterzem,

- dowody osobiste,

- dokumenty z USC umożliwiające zawarcie ślubu konkordatowego lub odpis aktu małżeństwa cywilnego,

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

- inne dokumenty wskazane przez duszpasterza.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się spowiedź świętą, ponieważ
do pełnego przyjęcia łaski sakramentu małżeństwa potrzeba łaski uświęcającej. Do sakramentu pojednania najlepiej przystąpić dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną,
a w drugiej należy uczestniczyć kilka dni przed ślubem. W przypadku kiedy narzeczeni zamieszkują razem praktykuje się tylko spowiedź kilka dni przed ślubem i powinna być to spowiedź generalna.

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w diecezji pelplińskiej regulują dokumenty: Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1989), Pierwszy Synod Diecezji Pelplińskiej (2001), Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003), Dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (2009), Dekret ogólny o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpsterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (2019).