headerimage

Kościół wspomina św. Ritę z Cascii

22 maja Kościół wspomina św. Ritę z Cascii, patronkę od spraw trudnych i po ludzku niemożliwych.

W naszym kościele odbyła się więc uroczysta Msza św. w intencji próśb zanoszonych do Boga za wstawiennictwem św. Rity i comiesięczne nabożeństwo do św. Rity, które jest zawsze odprawiane 22. dnia każdego miesiąca. Podczas tego nabożeństwa kapłan wyczytuje prośby czcicieli św. Rity przed ślicznie przygotowaną figurą Świętej i relikwiami św. Rity (które otrzymaliśmy z Cascii).  

Próśb jest dużo i dotyczą bardzo trudnych spraw naszych Parafian. W kościele ludzie proszą o wszystko, m.in. o uzdrowienie z choroby nowotworowej, pracę, za osoby będące daleko od Boga, by św. Rita wyjednała cud w tych intencjach. Nie pomijają dzieci i młodzieży oraz starszego pokolenia. Nabożeństwo odbywa się w podniosłym nastroju: świątynia przybrana w róże, wypełniona czcicielami św. Rity, pięknie rozbrzmiewa pieśniami ku czci Świętej, autorstwa naszego pana organisty - Michała Kulasa.

Rita jest więc ekspertką od tego, co trudne i zawiłe, poplątane, katastrofalne, nie rokujące nadziei, ale Rita potrafi z tego wyprowadzić dobro dla człowieka, zgodnie z wolą Bożą. Można zatem przez jej wstawiennictwo wyprosić wszystko. Warto podkreślić, że Rita dostąpiła wielkiej łaski. W Wielkim Poście 1443 r. została obdarzona stygmatem rany na czole, powstałym od kolca cierniowej korony. Stygmat ten nosiła przez 15 lat.

Opiekunem wspólnoty św. Rity jest ks. Marek Cieszyński, który nazywa św. Ritą po prostu swoją przyjaciółką. Jest bardzo zaangażowany w kult św. Rity, dlatego Święta jest wyjątkowo czczona, z czego wszyscy się bardzo cieszą. Na szczęście są właśnie tacy święci, tak jak św. Rita, którzy to współczesne społeczeństwo dźwigają i dodają mu siły. Św. Rita przywraca prawdziwy obraz człowieka, który w promieniach Bożej miłości jest naprawdę piękny.

Reasumując, jednym z największych doświadczeń XXI wieku jest wzywanie orędownictwa różnych Świętych. Bóg przez wieki ukazuje nam, że nie ma dla Niego spraw nie do rozwiązania. Dlatego, jeśli myśleć tylko w ludzkich kategoriach, św. Rita była wielką przegraną, miała nieudane życie, nieszczęśliwe małżeństwo, impertynenckie dzieci i nieustanne kłopoty, które nic nie zwiastowały. Przeżyła wszystko to, czego ludzie ze wszystkich sił unikają, a jednak okazało się, że właśnie takie wydarzenia zaprowadziły Ją do świętości i były najlepszą z dróg do Boga, człowieka i życia. To autorytet aż do granic wytrzymałości, bo przecież można w życiu narzekać, lamentować i czekać z założonymi rękoma lub wyrywać włosy. Ale to nie ma sensu. Jest lepsze rozwiązanie ? przyjaźń ze świętą Ritą (jak to podkreśla ks. Marek), która nie tylko wysłuchuje naszych modlitw, próśb, ale uczy zaufania do Boga w każdej sytuacji, nawet po ludzku najtrudniejszej.

Wspólnota św. Rity

Uroczystość wprowadzenia relikwii dzieci fatimskich

13 maja 2020r. w naszej parafii odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii dzieci fatimskich ? świętej Hiacynty i świętego Franciszka Marto (rodzeństwa pastuszków), którym w 1917 roku objawiła się Matka Boża.

O godzinie 16.00 zgromadzeni w świątyni rozpoczęli nabożeństwo oczekiwania, które poprowadził ks. Kamil Ostrowski, opiekun Wspólnoty Czcicieli MB Fatimskiej. Ks. Kamil zwrócił uwagę na objawienia Matki Najświętszej w 1917 roku w Cova da Iria. Od tego czasu jesteśmy wezwani by nieść światu Dobrą Nowinę i głośno mówić ludziom o innej perspektywie życia: o niebie i piekle, o zbawieniu i potępieniu. Więcej, bronić tego ludzkiego życia i nie ustawać w przypominaniu ludziom o tym, że nie zamyka się ono w kręgu doczesności.

Następnie uczestnicy nabożeństwa odmówili różaniec fatimski, tj. w językach świata, ponieważ w nich rozlega się głos Fatimy, aż po krańce Ziemi. Pomiędzy kolejnymi dziesiątkami różańca świętego rozlegały się przepiękne pieśni maryjne zespołu Adoramus.

O godzinie 17.00 rozpoczęła się procesja z relikwiami Świętych Pastuszków z Fatimy, które uroczyście zostały wprowadzone przez przedstawicielki Wspólnoty Fatimskiej. Warto podkreślić co przedstawia relikwiarz ufundowany przez członków wspólnoty. U jego podstawy są postacie pastuszków z miejscem objawienia, czyli rozłożystym dębem, w koronie drzewa umieszczona jest kapsuła z relikwiami.

Po pobłogosławieniu i okadzeniu relikwiarza rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył nasz proboszcz ks. Jacek Spychalski. Mszę św. koncelebrowali - ks. Kamil Ostrowski i ks. Kamil Sobiech. Podczas homilii ks. Kamil Ostrowski ukazał Maryję jako naszą Matkę, która jest wzorem i Królową Pokoju. Mówił o tym, że Jej Niepokalane Serce pragnie nas doprowadzić jak najbliżej do Eucharystycznego Serca Jej Syna Jezusa. On przecież jest pokarmem na życie wieczne dla każdego. Następnie kaznodzieja wskazał, że Fatima stanowi konkretne wezwanie drogi, a więc co należy uczynić, aby ratować świat przed złem, a dusze przed piekłem. W kazaniu usłyszeliśmy też o tym, że Bóg wybrał św. Hiacyntę i św. Franciszka do misji głoszenia Orędzia Fatimskiego.

Oprawę liturgii Mszy św. przygotowała Pani dr Zofia Ciecierska, liderka zespołu ?Adoramus?. W czasie komunii św. utwór zaśpiewała też pani Aleksandra, żona organisty pana Michała Kulasa.

Po zakończeniu Eucharystii Wspólnota Fatimska dziękowała ks. Proboszczowi za ogromną pomoc w sprowadzeniu relikwii z dalekiej Fatimy. Ks. Kamilowi Ostrowskiemu za owocną współpracę i opiekę nad wspólnotą. W podziękowaniu usłyszeliśmy słowa papieża Franciszka, że: ?Ludzie żyjący w tym poranionym świecie, czują potrzebę poszukiwania niewinności?. Niech św. Hiacynta i św. Franciszek strzegą niewinności w naszej parafii.

Na koniec rozdano wszystkim uczestnikom śliczne pamiątki związane z młodymi patronami. Zaprojektowane i ufundowane przez p. dr Zofię Ciecierską, której składamy płynące z serca podziękowania.

Wspólnota Fatimska

I komunia święta

Jeśli dzieci od 1 września rozpoczną naukę w szkole i nie będzie przeciwwskazań ze strony władz kościelnych oraz państwowych to uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w Niedzielę 20 września o godz. 10.00

Komunia święta na rękę

Biskup pelpliński w dokumencie pt. "WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
I SAKRAMENTALIÓW W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO" w punkcie 20 postanawia: Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze
powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię
Świętą na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy
traktować priorytetowo.

 
 
Jak prawidłowo przygotować się do przyjęcia Komunii świętej w ten sposób?
 
Postawa wewnętrzna
--> pierwszym i najważniejszym warunkiem jest stan łaski uświęcającej, nie można bowiem przystąpić do Komunii z grzechem ciężkim na sumieniu;
--> pragnienie zjednoczenia się ze Zbawicielem
 
Postawa zewnętrzna
--> pobożne skupienie
--> udział we wspólnej modlitwie i śpiewie
--> dbałość o zewnętrzny, odświętny strój
--> post eucharystyczny (godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego)
--> podchodząc do Komunii świętej należy pamiętać o odpowiedniej postawie ciała, dozwolona jest klęcząca lub stojąca; pamiętać należy, że ten kto przyjmuje Ciało Chrystusa w postawie stojącej powinien wykonać gest czci (przyklękniecie lub ukłon)
 
--> jeśli przyjmujemy Komunię świętą na rękę, to należy przyjmować na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą i stojąc przed kapłanem spożyć Hostię wkładając ją do ust; nigdy nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza
 

INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią

UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

88. Zgodnie ze zwyczajem wierni powinni przyjmować sakramentalną Komunię eucharystyczną podczas Mszy świętej i w tym momencie, w którym przewiduje to sam obrzęd celebracji, to znaczy po Komunii celebrującego kapłana. Udzielanie Komunii należy do kapłana celebrującego, wspomaganego w razie potrzeby przez innych kapłanów lub diakonów; nie powinien on kontynuować Mszy świętej przed zakończeniem Komunii wiernych. Zgodnie z przepisami prawa nadzwyczajni szafarze mogą wspomagać kapłana celebrującego jedynie w przypadku konieczności.

89. Aby ?Komunia święta ukazała się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze?, zaleca się, by wierni mogli ją przyjmować z hostii konsekrowanych podczas tej Mszy.

90. ?Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu?, zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską. ?Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem?.

91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że ?święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania?. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.

92. Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę, w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę.

93. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa upadku konsekrowanej hostii lub jakiegoś jej fragmentu, podczas Komunii wiernych należy używać pateny.

94. Nie wolno samym wiernym ?brać konsekrowanego Chleba ani kielicha Krwi Pańskiej, ani tym bardziej przekazywać między sobą z rąk do rąk?. Podobnie należy wyeliminować nadużycie polegające na tym, że nowożeńcy w czasie Mszy świętej ślubnej udzielają sobie wzajemnie Komunii świętej.

 
 
 
Historyczny i teologiczny zarys przyjmowania Komunii świętej na rękę znajdziemy np. tutaj:
 
 
 
 
 
W naszej parafii udzielamy Komunii świętej na sposób jaki preferuje dana osoba, pragnącą przystąpić do Stołu Pańskiego.

Komunia Duchowa

"Warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii?? tak pisał nasz papież św. Jan Paweł II. W swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia wydanej w Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2003 pisze on m. in. o ?Komunii duchowej?, zwraca uwagę, że praktyka ta znana jest w historii Kościoła i zalecana była przez świętych.

Czym Komunia duchowa tak właściwie jest?
Jest to ogromne pragnienie otrzymania Komunii sakramentalnej i jej owoców, gdy jej rzeczywiste przyjęcie z różnych powodów jest fizycznie niemożliwe. Pragnienie to musi być wyraźne np. modlitwa. Obecna sytuacja ? pandemii ? zdecydowanie jest takim momentem w historii naszego życia

Papież Pius XII już w 1947 roku podkreślał, że ważna jest postawa pokory, abyśmy wzbudziwszy żywą wiarę i sercem w czci pokornym oraz całkowicie ufnym wobec woli Boskiego Odkupiciela, zjednoczyli się z Nim najpłomienniejszym jak tylko możemy uczuciem miłości

W komunii duchowej istotny jest akt pragnienia przyjęcia komunii sakramentalnej, kiedy będzie to znów możliwe

Wyraźnie zabrania przystępowania do Komunii świętej tym, którzy mają świadomość grzechu ciężkiego, nie powinni oni bez sakramentalnej spowiedzi jej przyjmować, chyba, że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. Należy wtedy wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej (Por. KPK 919 oraz KKK 1452)

Samo pragnienie przyjęcia Komunii świętej, chociaż najsilniejsze nie wystarczy, jeżeli ktoś żyje w grzechu ciężkim i nie chce lub nie może się z niego poprawić

Praktyka I piątków i I sobót miesiąca nie zostaje przerwana w czasie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość jej owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć o kolejny miesiąc

Poza osobami starszymi, chorymi, stale przyjmującymi leki każdy zobowiązany jest do godzinnego postu eucharystycznego (nie należy spożywać posiłku na godzinę przed przystąpieniem do Komunii świętej)

Podobnie należy odmówić dziękczynienie po przyjęciu Komunii świętej jak i po zakończeniu Mszy świętej, również tej transmitowanej przez media

Zachęcamy do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego w punktach 1322-1419 ? O Eucharystii

Ufamy, że to co daje nam Kościół na trudne czasy przyniesie jeszcze większe owoce, gdy będziemy mogli wrócić do normalności. Niech tęsknota za sakramentalnym zjednoczeniem z Bogiem właśnie w ten sposób będzie przez nas pielęgnowana
Przykładowa modlitwa przed przyjęciem Komunii duchowej:?Jezu, utajony w Przenajświętszym Sakramencie, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, Ciebie kocham jedynie i nade wszystko, z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie moje grzechy, pragnę Cię przyjąć do serca mego, przyjdź, mój Jezu, posil mnie, przyjdź, mój Jezu, błagam Cię. Amen.
Przykładowa modlitwa po przyjęciu Komunii świętej:?Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17)
Przykładowa modlitwa po Mszy świętej:?Przyjmij Panie całą moją wolność;przyjmij pamięć, rozum i całą wolę.Cokolwiek mam i posiadam,Tyś mi to dał.Wszystko to zwracam tobiei całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli.Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoja łaskę,a będę dość bogaty;niczego więcej nie pragnę.

Polecamy:
http://pielgrzym.pelplin.pl/wiadomosci-pielgrzyma/6622-komunia-swieta-duchowa-ks-dr-krzysztof-gasecki

Słowo Biskupów dotyczące fałszywych tez wiary głoszonych w czasie pandemii

Kurenda Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej

Komunia święta w czasie triuduum