headerimage

Spotkanie Szkolnego Koła Caritas

16 maja w dolnym kościele odbyło się spotkanie Szkolnego Koła Caritas. Była to okazja do wspólnego dziękczynienia za wszystkie dzieła, których w ostatnim czasie podejmowali się członkowie koła. Dzięki staraniom p. Krystyny Kulewicz- Łopata, która opiekuje się młodzieżą udało się wręczyć wolontariuszom specjalne legitymacje członkowskie. Po Mszy Świętej ks. Proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie i wsparcie dzieł parafialnych. A następnie wszyscy udali się do salki na spotkanie przy stole.

Jacek Spychalski - Zachwyt gór

Autorska piosenka ks. proboszcza Jacka Spychalskiego zaśpiewana podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

I Komunia Święta

W Niedzielę 12 maja 2019 roku przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej I Komunię Świętą. 74 dzieci, które przygotowywały się do tego dnia przez szereg spotkań, katechez i nabożeństw po raz pierwszy przyjęły Jezusa Eucharystycznego. Podczas uroczystości kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jacek Spychalski, rozpoczął je bardzo oryginalnie, śpiewając autorską piosenkę. Kaznodzieja zachęcał przede wszystkim do tego, aby pierwsza Komunia święta nie stała się ostatnią. Na zakończenie dzieci podziękowały Bogu za dar Eucharystii, Księdzu Proboszczowi i pozostałym księżom, rodzicom oraz katechetkom, które nie szczędziły sił i czasu by tak pięknie je przygotować do tego ważnego dnia. Całość od strony muzycznej ubogacił Młodzieżowy Zespół Totus Tuus.

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

W związku z Tygodniem Miłosierdzia w minioną Niedzielę gościliśmy w naszej parafii Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które przybliżyły nam postać bł. Marty Wieckiej. Wspólnota Odnowy w Ducha Świętym przygotowała dla wszystkich chętnych spotkanie pt. "Jak mądrze czynić miłosierdzie dzisiaj?", które siostry poprowadziły w salce w plebanii. Przybliżyły też postać św. Wincentego a Paulo, opowiedziały o swojej pracy, a także o wzorze do naśladowania, jakim jest bł. Marta Wiecka. "Całkowicie oddana Bogu, służyła ludziom chorym i cierpiącym w wincentyńskim duchu pokory, prostoty i miłości. Bardzo kochała swoje powołanie. Zawsze emanowały z niej radość oraz zadowolenie z wykonywanej wśród chorych posługi. Uśmiechnięta, pełna cierpliwości i niezwykłej dobroci niosła ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale zabiegała też o zdrowie ducha powierzonych jej chorych. Umiała znaleźć czas, by uczyć ich katechizmu, przygotowywać do sakramentów świętych. Błogosławiona przykładała dużą wagę do wspólnej z nimi modlitwy".
Dalej zastanawialiśmy się czy potrafimy dzisiaj czynić miłosierdzie wobec bliźnich, bez względu na opinie innych? Warto abyśmy zainteresowali się nie tylko wyciągniętą dłonią, ale zadali sobie trud z jakim problemem dana osoba się boryka, bez wyczekiwania, że zrobią to za nas powołane do tego instytucje. Wystarczą przecież niewielkie ludzkie gesty.

JOLA I GRAŻYNA Z ODNOWY W DUCHU ŚWIETYM

Święto Bożego Miłosierdzia

28 kwietnia, Niedzielę Bożego Miłosierdzia obchodziliśmy bardzo uroczyście, bo zostały wprowadzone relikwie Apostołki Miłosierdzia - św. s. Faustyny Kowalskiej. Otrzymaliśmy je od sióstr z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Była to inicjatywa wspólnoty Miłosierdzia Bożego z naszej parafii, która spotkala się z poparciem Biskupa Ryszarda Kasyny.

Kult ten rozpoczął ks. prałat Stanisław Cieniewicz i wraz z panią Zofią Ciecierską przed trzydziestu ośmiu laty.

W środę i czwartek ks. Proboszcz Jacek Spychalski wraz z przedstawicielami Wspólnoty Miłosierdzia Bożego udali się do Krakowa, aby odebrać relikwie świętej od s. Damaris.

Dziś, w niedzielę, przed sumą parafialną odmówilismy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uroczyście zostały wprowadzone relikwie. Uroczystość uświetnił nasz Zespół Młodzieżowy Totus Tuus wraz z Zespołem KoGO szukasz? Z parafii św. Józefa. Wielu z nich należy do Szkolnego Koła Caritas przy SP4 w Tczewie. Ten dzień jest świętem patronalnym Parafialnych Zespołów i Szkolych Kół Caritas. Dlatego też nie zabrakło ich obecności.

Ostatnim ważnym momentem tego dnia była Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, która poprowadziła Wspólnota Miłosierdzia Bożego. Na koniec wszyscy mogli uczcić relikwie św. s. Faustyny, odbierając obrazek z relikwiami trzeciego stopnia świętej.

Ufamy, że wstawiennictwo Apostołki Miłosierdzia przyczyni się do rozszerzania kultu i odnowy duchowej naszej wspólnoty parafialnej.

Święto Caritas

W sobotę, 27 kwietnia kikoro członków Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej nr 4, udało się na coroczne spotkanie wolontariuszy Caritas z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Jest to patronalne święto Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolonych Kół Caritas.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Pelplinie pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. W homilii, w nawiązaniu do słów z pierwszego czytania: "Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy" (Dz 4, 20) Biskup dziękował za zaangażowaniewolontariusz w szerzeniu Bożej Miłości. Zachęcał też do troski o osoby starsze i samotne m. in. przez tworzenie Klubów Seniora. Wspomniał również by nie zapomnieć o najbliższych, kiedy wspiera się drugiego człowieka. Dalsza część spotkania miała miejsce na auli w Bibliotece Diecezjalnej, gdzie powitał wszystkich ks. dr Grzegorz Weis, Dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej. W imieniu wszystkich wolontariuszy podziękowanie i kwiaty Biskupowi wręczyli delegaci naszego Szkolnego Koła Caritas. Następnie Młodzieżowy Zespół Totus Tuus z parafii NMP Matki Kościoła wraz z zespołem KoGO szukasz? z sąsiedniej parafii - św Józefa, zapewnił muzyczne przeżycia duchowe i dobrą zabawę. Podczas dzisiejszego wydarzenia Dyrektor Caritas przedstawił ostatnich osiągnięcia i plany diecezjalnego Caritas. Spotkanie na auli było też okazją do rozstrzygnięcie konkursu, związanego ze skarbonką wielkopostną. Wśród nagród były m.in.: Pismo Święte, sprzęt pływacki, namioty, a także rower. Upominki losowali chętni wolontariusze, księża oraz Biskup Ryszard. On też na zakończenie udzielił błogosławieństwa, po czym wszyscy mieli możliwość skosztowania przygotowanego poczęstunku. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, a nade wszystko szczerego uśmiechu i radości obecnych. Był to mile spędzony czas, który napełnił nasze serca zapałem i stał się motywacją do czynienia dobra.

Martyna Dąbrowska

Spotkanie Młodych w Lednicy 2019

W dniu 1 czerwca 2019 roku odbędzie się XXIII ogólnopolskie spotkanie młodych w Lednicy. Warunkiem zapisów jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej i wpłata 65 zł najpóźniej do 26 maja 2019 roku. Do ściągnięcia dostępny jest plan wyjazdu, oraz karta zgłoszeniowa. Szczegółowe informacje – ks. Mateusz 690 521 561

Wielka Sobota

Wielką Sobotę rozpoczęliśmy w naszej parafii poranną modlitwą Kościoła - jutrznią, na której z roku na rok gromadzi się coraz więcej wiernych. Następnie od godziny 10:00 w kościele gromadzili się wierni z bogato zdobionymi koszykami, proszący o błogosławieństwo pokarmów. O godzinie 21.00 kościół wypełniony wiernymi spowiła ciemność, a służba liturgiczna, gromadząc się przy wejściu do górnego kościoła rozpoczęła liturgię paschalną - najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. Od rozpalanego ogniska, z płonącym paschałem duszpasterze wkroczyli do kościoła i tak rozpoczęła się liturgia Wielkiej Soboty. Następnie ks. Janusz odśpiewał exsultet - orędzie wielkanocne, on też wygłosił dzisiejsza homilię. Potem wysłuchaliśmy bogatej liturgii słowa i rozpoczęliśmy liturgię chrzcielną. W końcu po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych rozpoczęła się liturgia eucharystyczna, którą zwieńczyła procesja rezurekcyjna od Grobu Pańskiego.


Wszystkim parafianom i gościom naszej świątyni życzymy, aby Zmartwychwstawały Chrystus jaśniał w waszej codzienności.