Informacja

20180924 162716

Kandydaci, którzy rozpoczynają formację do sakramentu bierzmowania będą mogli odebrać indeksy w cenie 5 zł na pierwszym spotkaniu w październiku. Natomiast osoby, które zgubiły swój indeks lub uległ on zniszczeniu mogą otrzymać nowy (w cenie 5 zł). W tym celu proszę podejść do Biura Parafialnego w środę, w godzinach 16-18.